Project Management

Κάθε έργο είναι μοναδικό! Μοναδικές επομένως είναι και οι ενέργειες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται  κάθε φορά και αποτελούν συνάρτηση της επιχείρησης, των αναγκών της, των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί και του διαθέσιμου χρονοδιαγράμματος. Κάποιες φορές η ανάγκες αφορούν συγκεκριμένους τομείς και άμεσους στόχους που απαιτείται να εκτελεστούν σε ένα συγκεκριμένο, σύντομο πολλές φορές, χρονικό πλαίσιο. Η Prime Marketing έχει κατά καιρούς αναλάβει μια σειρά από τέτοια έργα σε διάφορους τομείς, που πολλές φορές έχουν αποτελέσει τον προάγγελο ευρύτερων συνεργασιών.