Δημιουργώντας προϊόντα από την κορυφαία Ελληνική υπερτροφή

Η ιστορία

Η άριστη ποιότητα του εδάφους στην περιοχή Φαραί Αχαΐας, αποτέλεσε την έμπνευση για την επένδυση της εταιρίας Bacfresh σε μια δυναμική και πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια, αυτή του ροδιού. Στην περιοχή αυτή κοντά στην Πάτρα και σε μια έκταση 120 στρεμμάτων, η εταιρία ξεκινά να καλλιεργεί την ποικιλία ροδιού «Wonderful», δημιουργώντας στη συνέχεια εγκαταστάσεις διαλογής και τυποποίησης, βασισμένες σε σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και εναρμονισμένες με την παρθένα φύση της περιοχής.  Από την πρώτη χρονιά καρποφορίας, η εταιρεία εξάγει ολόκληρη την παραγωγή υψηλής ποιότητας ροδιού στην Ολλανδία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Η πρόκληση

Το 2016, σε μια προσπάθεια να στραφεί προς τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας με βάση το φυσικό ρόδι, η Bacfresh κυκλοφορεί σε περιορισμένη ποσότητα, το δικό της 100% φυσικό κατεψυγμένο χυμό ροδιού, με την επωνυμία “Ρόδι Φαρρών” με σαφή αναφορά στη περιοχή προέλευσής του. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου ήταν να βοηθήσει τη διοίκηση της εταιρείας να δημιουργήσει το εμπορικό σήμα “Ρόδι Φαρρών”, αρχικά στην περιφερειακή αγορά της Δυτικής Ελλάδας και στη συνέχεια στην εθνική αγορά, σχεδιάζοντας ένα λεπτομερές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης.

Η συνεργασία με την Prime Marketing

Ένα από τα ζητούμενα για την Bacfresh ήταν η αποτύπωση των χαρακτηριστικών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς των φυσικών προϊόντων με βάση το ρόδι. Μέσα από εκτενή έρευνα, οι άνθρωποι της Prime Marketing επιχείρησαν να αποκαλύψουν τα χαρακτηριστικά αυτά, αλλά και να χαρτογραφήσουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον της εταιρείας. Παράλληλα, καθορίστηκαν τα κανάλια της αγοράς, καθώς και εναλλακτικά σημεία πώλησης. Ένας εσωτερικός έλεγχος marketing, επέτρεψε στην ομάδα της Prime να καθορίσει την τρέχουσα κατάσταση και να εκτιμήσει την ικανότητα της εταιρείας να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της αγοράς.

Το λεπτομερές σχέδιο μάρκετινγκ που δημιουργήθηκε στη συνέχεια, αποτύπωσε το όραμα της εταιρείας για το μέλλον της, καθορίζοντας τους στρατηγικούς στόχους, το προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, την πολιτική τιμολόγησης και διανομής. Επίσης, σαφείς κατευθύνσεις παρουσιάστηκαν σχετικά με την αποτελεσματική στόχευση των καταναλωτών, την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση στην αγορά και την υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής προώθησης και διεύρυνσης της καταναλωτικής βάσης.

Ένα βασικό ζητούμενο αφορούσε τον εξορθολογισμό στην επικοινωνία του Brand, μέσα από την ανανέωση και τη σωστή επανατοποθέτηση της συνολικής εικόνας και ταυτότητας του. Σε συνεργασία με το γραφείο design Emphasis, σχεδιάστηκαν νέες ετικέτες και έγιναν δημιουργικές προτάσεις για όλο το επικοινωνιακό υλικό. Επιπλέον, μέσα από την έρευνα των καναλιών της αγοράς και των σημείων πώλησης, σχεδιάστηκε ένα σαφές πλάνο επέκτασης της διανομής σε στρατηγικά σημεία.

…Και η συνέχεια

Οι δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας με βάση το ρόδι ήταν το επόμενο ζητούμενο. Μέσα από μια εισαγωγική μελέτη, διερευνήθηκε η δυναμική της αγοράς των σημαντικότερων προϊόντων ροδιού και ο βαθμός στον οποίο το καθένα από αυτά, αποτελεί ευκαιρία για την εταιρεία. Μια σειρά πιθανών προϊόντων αξιολογήθηκαν ως προς την αποδοτικότητα του κόστους και τη σκοπιμότητα της εμπορικής τους ανάπτυξης, δίνοντας στη διοίκηση Bacfresh ξεκάθαρη εικόνα των ευκαιριών για ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, ανατέθηκε στην Prime Marketing η παρακολούθηση του ερευνητικού project σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών για την ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας με βάση το ρόδι. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του, πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακά πειράματα και δημιουργήθηκαν in vitro εναλλακτικά προϊόντα όπως πάστα ροδιού με ωσμωτική διαδικασία σαν ενισχυτικό γεύσης, ή σαν βάση για την παραγωγή υγιεινών snack χωρίς ζάχαρη, με ευεργετικά χαρακτηριστικά για την υγεία.


  Ρήγα Φεραίου 141| Τ.Κ. 26221
  2610 222294     info@primemarketing.gr
Follow us